top of page

(Ex-)rokers

Roken brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. De luchtwegen en bronchiën raken vervuild met teerdeeltjes, het slijm hoopt zich op doordat het reinigingsproces van de longen verstoord is.

 

Ben je een (ex-)roker dan kan zouttherapie je helpen de aanwezige teerresten en het overtollige slijm af te voeren. Het natuurlijke reinigingsproces kan zich weer enigszins herstellen en je zult merkbaar meer lucht krijgen waardoor je vitaliteit zal toenemen. 

Wat doet roken met je longen?

Nicotine, teer en vele andere stoffen die vrijkomen bij het verbranden van tabak, komen de longen binnen en zetten zich vast op het longweefsel, dringen door de natuurlijke slijmlaag van de longen heen en tasten cellen aan die afsterven. Bij veel roken komen geen normale cellen terug, maar nemen slijmproducerende cellen de lege plaatsen in.

In de longen bevinden zich enorm aantal trilhaartjes die als taak hebben het uit de longen drijven van met afval vervuild slijm. De hoeveelheid slijm wordt echter te groot voor de trilhaartjes met als gevolg dat deze het niet meer aan kunnen en verlamd raken. Zijn de trilhaartjes  beschadigd door het teer dan worden de longen niet langer goed gereinigd en het hoopt het vuil zich op. Dit vuil moet worden uitgehoest, ook wel rokershoest genoemd.

Relatie roken en COPD

Elke keer dat er gehoest wordt neemt de elasticiteit van het longweefsel af. Op een gegeven moment is de rek bijna volledig uit het weefsel. Deze ziekte heet COPD en kan ernstig invaliderend zijn wanneer er niet gestopt wordt met roken. De rokershoest kan ook als afweermechanisme werken. Een deel van de giftige stoffen wordt uitgehoest in plaats van in het lichaam opgenomen, echter weegt dit niet op tegen de schade die al is aangericht en waarschijnlijk nog toeneemt.

De belangrijkste voordelen van zouttherapie voor (ex-)rokers zijn:

  • Schoning luchtwegen van gevaarlijke tabaksrook en teerresten

  • Verlichting belangrijkste symptomen: hoesten en slijm 

  • Versterking van het immuunsysteem 

  • Verbetering luchtwegcondities 

  • Verhoogde motivatie om te stoppen met roken

Wat biedt zouttherapie rokers?

Proefsessie: € 5,- p.p.

Bel voor afspraak : 036 - 523 05 04

bottom of page