top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Afspraken 
Zouttherapiesessie zijn alleen op (telefonische) afspraak te reserveren. De sessieduur is 60 minuten voor volwassenen en maximaal 45 minuten voor kinderen t/m 8 jaar. 

Proefsessie 
Alleen een allereerste kennismaking met onze zoutkamer is zonder kosten, én geheel vrijblijvend. Sessieduur 45 minuten. Zouttherapie Almere heeft het recht om op bepaalde gronden een gratis proefsessie te weigeren.

Annulering afspraak door cliënt 
Afspraken kunnen telefonisch of per mail tot 24 uur voor de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Afspraken die niet binnen 24 uur zijn geannuleerd mogen door Zouttherapie Almere van de sessiekaart worden afgeschreven. 

Overmacht 
Als door overmacht geen zouttherapiesessies kunnen plaatsvinden zal Zouttherapie Almere de client telefonisch of via mail daarvan op te hoogte stellen en een nieuwe afspraak maken. Indien de Zoutkamer langer dan een 2 weken buiten bedrijf is zal een passende oplossing geboden worden in overleg met de client.

 

Betalingsvoorwaarden
Sessiepakketen dienen vooraf betaald te worden. Op verzoek kan een gespecificeerde nota verstrekt worden. Er kan met PIN of contant worden afgerekend. 

Sessiepakketten
Sessiepakketen zijn voor gezinsleden niet persoonsgebonden. Sessiepakketten voor ouderen (65 jaar en ouder) mogen niet gebruikt worden door familieleden jonger dan 65 jaar. Sessiepakketten hebben een vervaltermijn van 12 maanden.

Restitutie
Zouttherapie Almere geeft geen restitutie van niet genoten sessies op een sessiepakket. Sessiepakketten hebben een vervaltermijn van 12 maanden.

Vertrouwelijkheid
Zouttherapie Almere gaat vertrouwelijk om met de persoonlijke gegevens van de client. 

Schade
Zouttherapie Almere is niet verantwoordelijk voor schade aan persoonlijke eigendommen veroorzaakt door zout. Het advies is om met name elektronica buiten de zoutkamer te laten. Er zijn lockers beschikbaar om persoonlijke eigendommen veilig te bewaren.  

bottom of page