top of page

DISCLAIMER

Deze website is met de uiterste zorgvuldigheid samengesteld door Zouttherapie Almere. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten en onvolledigheden. De gegevens op deze website zijn niet noodzakelijkerwijs alomvattend, volledig of bijgewerkt. Indien u ons attendeert op onjuistheden, zullen wij deze zo spoedig mogelijk verbeteren.

Zouttherapie Almere kan geen garantie bieden dat deze website werkt zonder gebreken of dat deze website en/of daaraan gekoppelde servers vrij zijn van enige onvolkomenheden.

De inhoud van deze website mag niet zonder toestemming op andere websites worden geplaatst.

Consulteer altijd uw arts of medisch behandelaar met betrekking tot vragen over uw medische conditie of symptomen. De uitingen en beschrijvingen van Zouttherapie Almere zijn niet bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is in geen enkel opzicht bedoeld als voorschrift.

bottom of page